خدمات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

🧿 کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12917
ممبر واقعی کانال تلگرام
40000
500 / 600000

🧿 بازدید پست (ویو) تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12931
بازدید پست تلگرام/ 1 پست
168
10 / 100000000
12921
بازدید پست تلگرام / 1 پست / بسیار ارزان
210
10 / 100000000
12932
بازدید پست تلگرام(5 پست آخر)
1029
10 / 5000000
12933
بازدید پست خودکار تلگرام (500 پست آخر)
267554
10 / 500000

⚡ فالوئر ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15180
فالوور میکس ایرانی
14630
100 / 50000
12898
فالوور میکس ایرانی + هدیه 💖(سرور F3)
17200
200 / 500000
12658
فالوئر ایرانی کافکوین ❤
19000
200 / 10000
15182
فالوور میکس دلتا (آپدیت جدید)
19080
100 / 500000
15178
فالوور میکس بتا (20% هدیه)
20350
100 / 20000
12813
فالوئر ایرانی نیتروکوین 💙
22500
150 / 50000
12918
فالوئر ایرانی اینستاگرام
23000
10 / 500000
15188
فالوور ایرانی کیفیت بالا (تا 30% هدیه)
24070
100 / 60000
12904
فالوور کیفیت بسیار خوب(سرورT)
26576
10 / 500000
12815
فالوئر ایرانی توربوکوین 💚
26900
10 / 500000
12903
فالوور ایرانی خیلی خوب (سرورK)
28992
50 / 200000
12905
فالوور ایرانی باکیفیت کریستال❤🤩(سرورK2)
36240
50 / 500000
12928
فالوور ایرانی ریزش ندارد💎
99000
1000 / 30000

⚡فالوور ایرانی اینستاگرام با جبران ریزش (گارانتی)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12691
فالوور ایرانی ۱۰ روز پشتیبانی 🔄
45300
1000 / 1000000
12768
فالوئر ایرانی  ۳۰ روز پشتیبانی 🔄
55000
1000 / 500000
12811
فالوور ایرانی ۹۰ روز پشتیبانی 🔄
65000
1000 / 600000
12775
فالوور ایرانی  ۶۰ روز پشتیبانی 🔄
95000
1000 / 1000000
12755
فالوئر ایرانی ریزش ندارد💎(360 روز جبران ریزش)
130000
1000 / 99999999

⚡فالوئر خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12889
فالوِر ارزان خارجی
8456
10 / 20000
15183
فالوور خارجی اینستاگرام🔥🔥
9667
10 / 20000
12870
فالوور خارجی رباتی
11893
50 / 10000
15179
فالوور اینستاگرام | واقعی | 30 روز پشتیبانی |فوری
14885.5
50 / 20000
15181
فالوور اینستاگرام | واقعی |365 روز پشتیبانی | فوری
15900
10 / 1000000

⚡ فالوئر کشور هدف اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15174
فالوور آمریکا /کیفیت بالا
172200
10 / 100000

⚡ لایک اینستاگرام با جبران ریزش (گارانتی)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12780
لایک ۳۰ روز پشتیبانی 🔄
22650
1000 / 1000000
12739
لایک ۶۰ روز پشتیبانی 🔄
36240
1000 / 2000000
12817
لایک ۹۰ روز پشتیبانی🔄
52850
1000 / 3000000
12818
لایک ایرانی ریزش ندارد💎(360 روز جبران ریزش)
81540
1000 / 4000000

⚡ لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12820
لایک میکس ایرانی ارزان/ بسیار سریع
4900
100 / 500000
12899
لایک میکس ایرانی + هدیه (سرورF2)
5900
100 / 500000
12929
❤ لایک با کیفیت
7550
50 / 15000
12622
لایک ایرانی کافکوین❤
8000
300 / 80000
12919
لایک پست ایرانی اینستاگرام
9700
10 / 50000
12788
لایک ایرانی توربوکوین / واقعی 💜
12000
100 / 5000
12901
لایک ایرانی کریستال (سرورK)
12910.5
50 / 100000
12682
لایک نیتروکوین 💜
13900
100 / 100000
12900
لایک ایرانی سرعت و کیفیت بالا (سرورT)
14722.5
10 / 50000
12694
لایک ایرانی ❤ اکسپلور
14900
500 / 10000
12854
لایک ایرانی بسیار باکیفیت + 20% هدیه
16000
1000 / 500000
12738
لایک ایرانی اکسپلور❤ | سرعت به شدت بالا
18900
1000 / 50000

⚡لایک خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12873
لایک خارجی / فوری / بدون پشتیبانی
1500
10 / 80000
12913
لایک خارجی / بدون پشتیبانی
1904
10 / 50000
12882
لایک خارجی / بدون پشتیبانی / سرعت روزانه 15 کا
2300
10 / 200000
12927
لایک خارجی بدون پشتیبانی
2411.5
10 / 10000
12834
لایک اینستاگرام خارجی فوری
3171
10 / 80000
12895
لایک خارجی اینستاگرام 🔥🔥
3489.5
10 / 30000

⚡لایک خودکار اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12881
لایک خودکار اینستاگرام | خارجی
2900
10 / 100000

⚡بازدید اینستاگرام (ویو)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15185
ویو اینستاگرام ( هر نوع پستی )
836.5
25 / 1000000
15186
ویو + ایمپریشن ( هر نوع پستی)
1585.5
100 / 1000000
12935
ویو ویدیو خارجی
3200
10 / 100000000
12934
ویو ویدیو ارزان
3300
100 / 5000000
12869
بازدید ریل اینستاگرام
3400
100 / 5000000
12871
بازدید IGTV /فوری/ واقعی
3500
100 / 5000000
12877
بازدید IGTV /فوری/ واقعی / خارجی
3600
100 / 100000000
12893
ویو پست + ایمپریشن + پروفایل ویزیت + اینتراکشن🔥🔥
3700
50 / 150000000
15184
بازدید و ایمپریشن اینستاگرام (ویدیو+ تی وی+ریل) فوری
5761
100 / 1000000
12914
بازدید پست خودکار / سرعت معمولی
6500
100 / 50000000
12891
ویو پست بسیار ارزان
7000
10 / 10000000
12938
بازدید ویدیو اضطراری
9900
100 / 90000000
12937
بازدید ویدیو + ایمپریشن
16900
100 / 90000000
12851
بازدید پست  فوری 
25000
100 / 1000000

⚡ایمپریشن اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12880
ایمپریشن / فوری / واقعی
2642.5
100 / 5000000
15155
ریچ + ایمپریشن
2712.5
10 / 250000
15157
ایمپریشن [Photo + Explore + Home]
2887.5
100 / 1000000
15156
ایمپریشن [Home+ Explore + Discover Others]
4032
100 / 100000
15154
ایمپریشن [other]
5285
100 / 10000000
15170
ایمپریشن استوری اینستاگرام
6342
200 / 1000000
15158
ایمپریشن + ریچ + بازدید پروفایل
7808.5
100 / 5000000

⚡ریچ اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15159
ریچ + ایمپریشن
2642.5
10 / 100000
15160
ریچ پروفایل
5022.5
10 / 12000
15163
ریچ + ایمپریشن فوری
5057.5
100 / 5000000
15161
ریچ ویدیو
23782.5
100 / 30000
15162
ریچ + ایمپریشن + بازدید پروفایل
29200.5
100 / 100000

⚡ ذخیره اینستاگرام (save)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12915
سیو پست
290
10 / 100000
12916
سیو پست فوری 💧
318.5
10 / 5000
12879
سیو پست سرعت بالا⚡ عکس و فیلم/فوری/ واقعی
476
10 / 150000
15167
سیو پست ✌
4655
10 / 100000
15166
ذخیره پست خارجی 💧
11620
20 / 400000

⚡ ارسال پست اینستاگرام (share)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12922
شیر( ارسال پست) اینستاگرام
12936
100 / 5000000

⚡بازدید پروفایل اینستاگرام (پروفایل ویزیت)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15168
بازدید پروفایل + ریچ اینستاگرام
5754
10 / 12000
12926
پروفایل ویزیت(بازدید پروفایل)
6608
100 / 100000
12925
بازدید پروفایل اینستاگرام
8561
1000 / 100000
12924
بازدید پروفایل⚡️💧🔥
44394
1000 / 100000

⚡استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15164
بازدید استوری (همه استوریا)
175
10 / 1000000
12910
بازدید استوری / همه استوریا
738.5
10 / 20000
12909
بازدید استوری 🔥🔥
1057
100 / 5000
12911
بازدید استوری / همه استوریا / واقعی / فوری
2009
100 / 200000
12872
بازدید استوری اینستاگرام / همه استوریا / واقعی / فوری
2537.5
100 / 150000
15173
لایک استوری
11480
100 / 100000
15171
ویو استوری + بازدید پروفایل استوری + ایمپریشن استوری + اینتراکشن استوری
16485
100 / 100000
12624
نظرسنجی استوری 🤓👀
25000
200 / 2000
15172
ویو استوری + ایمپریشن
28175
200 / 10000
12923
بازدید استوری هایلایت
52850
20 / 300000
15165
بازدید استوری خودکار ( 30 روز)
1113000
500 / 10000

⚡کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12907
کامنت رندم
21140
50 / 50000
12908
کامنت دلخواه
24160
5 / 50000
12855
کامنت مرتبط با پست
99900
30 / 50

⚡لایک کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15169
لایک کامنت اینستاگرام
49000
100 / 500000

⚡لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12939
ویو لایو ( 30 دقیقه)
231220.5
100 / 50000
12940
ویو + لایک + کامنت لایو (30 دقیقه)
317100
20 / 30000
12941
ویو لایو ( 30 دقیقه)
317100
20 / 30000
12942
ویو لایو اینستاگرام
634200
20 / 20000

⚡ پکیج اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12781
پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
33750
1000 / 1000
12782
پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
52500
1000 / 1000
12828
پکیج بین المللی🌏
800000
1000 / 1000

⚡ تیک آبی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15177
ویو استوری ایرانی تیک آبی✅ لینک استوری وارد کنید
35600000
1 / 1
15175
یک عدد لایک پست تیک آبی ایرانی 💎⭐🔥
91350000
1 / 1

♦بازدید آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15187
بازدید ویدیو آپارات
12636
1000 / 1000000

📌 فالوور تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12884
فالوور تیک تاک / 30 روز پشتیبانی / فوری
137410
10 / 100000
12902
فالوور تیک تاک / 30 روز پشتیبانی / واقعی / حداکثر 25 کا / سرعت 5 کا در روز / فوری
241153.5
100 / 25000

سرویس های رایگان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12944
ویو پست رایگان 😍
15.1
100 / 100