خدمات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

🧿 کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12917
ممبر واقعی کانال تلگرام
37000
500 / 600000

🧿 بازدید پست (ویو) تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12931
بازدید پست تلگرام/ 1 پست
164.5
10 / 100000000
12921
بازدید پست تلگرام / 1 پست / بسیار ارزان
203
10 / 100000000
12932
بازدید پست تلگرام(5 پست آخر)
997.5
10 / 5000000
12933
بازدید پست خودکار تلگرام (500 پست آخر)
287437.5
10 / 500000

⚡ فالوئر ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15191
فالوور ایرانی - هندی (آپدیت)
12963
100 / 100000
15180
فالوور میکس ایرانی
14155
100 / 100000
15178
فالوور میکس بتا (20% هدیه)
16390
1000 / 1000000
15182
فالوور میکس دلتا (آپدیت جدید)
17880
200 / 500000
12658
فالوئر ایرانی کافکوین ❤
19000
200 / 10000
15194
👤 فالوور با کیفیت سریع
19240
100 / 25000
12904
فالوور کیفیت بسیار خوب(سرورT)
20720
10 / 500000
15188
فالوور ایرانی کیفیت بالا (تا 30% هدیه)
21605
100 / 600000
12813
فالوئر ایرانی نیتروکوین 💙
22500
150 / 50000
12903
فالوور ایرانی خیلی خوب (سرورK)
28992
50 / 200000
12905
فالوور ایرانی باکیفیت کریستال❤🤩(سرورK2)
36240
50 / 500000
12928
فالوور ایرانی ریزش ندارد💎
99000
1000 / 30000

⚡فالوور ایرانی اینستاگرام با جبران ریزش (گارانتی)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12691
فالوور ایرانی ۱۰ روز پشتیبانی 🔄
45300
1000 / 1000000
12768
فالوئر ایرانی  ۳۰ روز پشتیبانی 🔄
55000
1000 / 500000
12811
فالوور ایرانی ۹۰ روز پشتیبانی 🔄
65000
1000 / 600000
12775
فالوور ایرانی  ۶۰ روز پشتیبانی 🔄
95000
1000 / 1000000
12755
فالوئر ایرانی ریزش ندارد💎(360 روز جبران ریزش)
130000
1000 / 99999999

⚡فالوئر خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15195
فالوئر خارجی اینستاگرام / بدون پشتیبانی
6132
10 / 25000
15183
فالوور خارجی اینستاگرام🔥🔥
6174
10 / 20000
12889
فالوِر ارزان خارجی
8232
10 / 20000
15179
فالوور اینستاگرام | واقعی | 30 روز پشتیبانی |فوری
11497.5
50 / 20000
12870
فالوور خارجی رباتی
11497.5
50 / 10000
15181
فالوور اینستاگرام | واقعی |365 روز پشتیبانی | فوری
13440
10 / 1000000

⚡ فالوئر کشور هدف اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15174
فالوور آمریکا /کیفیت بالا
153300
10 / 100000

⚡ لایک اینستاگرام با جبران ریزش (گارانتی)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12780
لایک ۳۰ روز پشتیبانی 🔄
22650
1000 / 1000000
12739
لایک ۶۰ روز پشتیبانی 🔄
36240
1000 / 2000000
12817
لایک ۹۰ روز پشتیبانی🔄
52850
1000 / 3000000
12818
لایک ایرانی ریزش ندارد💎(360 روز جبران ریزش)
81540
1000 / 4000000

⚡ لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12820
لایک میکس
4410
100 / 500000
12919
لایک پست ایرانی اینستاگرام
7400
10 / 50000
12929
❤ لایک با کیفیت
7400
50 / 15000
12622
لایک ایرانی کافکوین❤
8000
300 / 80000
12788
لایک ایرانی توربوکوین / واقعی 💜
12000
100 / 5000
12901
لایک ایرانی کریستال (سرورK)
12910.5
50 / 100000
12682
لایک نیتروکوین 💜
13900
100 / 100000
12900
لایک ایرانی سرعت و کیفیت بالا (سرورT)
14722.5
10 / 50000
12694
لایک ایرانی ❤ اکسپلور
14900
500 / 10000
12854
لایک ایرانی بسیار باکیفیت + 20% هدیه
16000
1000 / 500000
12738
لایک ایرانی اکسپلور❤ | سرعت به شدت بالا
18900
1000 / 50000
15192
لایک تمام ایرانی بسیار باکیفیت 
24900
500 / 500000

⚡لایک خارجی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12834
لایک اینستاگرام خارجی فوری
1277.5
10 / 80000
15193
لایک خارجی اینستاگرام | بدون پشتیبانی | فوری
1379
50 / 30000
12913
لایک خارجی / بدون پشتیبانی
1841
10 / 50000
12873
لایک خارجی / فوری / بدون پشتیبانی
1841
25 / 80000
12927
لایک خارجی بدون پشتیبانی
2331
10 / 10000
12882
لایک خارجی / بدون پشتیبانی / سرعت روزانه 15 کا
2453.5
10 / 200000
15197
لایک اینستاگرام [واقعی] [زمان شروع: 5 دقیقه] [سرعت: 10 هزار در ساعت]💧
3220
10 / 25000
12895
لایک خارجی اینستاگرام 🔥🔥
3395
10 / 30000

⚡لایک خودکار اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12881
لایک خودکار اینستاگرام | خارجی
2453.5
10 / 100000

⚡بازدید اینستاگرام (ویو)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12877
بازدید IGTV /فوری/ واقعی / خارجی
1533
100 / 2147483647
15185
ویو اینستاگرام ( هر نوع پستی )
1991.5
100 / 10000000
15189
بازدید ویدیو اینستاگرام / فوری
2912
100 / 100000000
12891
ویو پست بسیار ارزان
2912
100 / 100000000
12914
بازدید پست خودکار / سرعت معمولی
3066
100 / 50000000
15186
ویو + ایمپریشن ( هر نوع پستی)
3066
100 / 1000000
12935
ویو ویدیو خارجی
3066
100 / 100000000
12934
ویو ویدیو ارزان
3143
100 / 5000000
12871
بازدید IGTV /فوری/ واقعی
3220
100 / 5000000
12869
بازدید ریل اینستاگرام
3220
100 / 5000000
15184
بازدید و ایمپریشن اینستاگرام (ویدیو+ تی وی+ریل) فوری
3220
100 / 1110000
12893
ویو پست + ایمپریشن + پروفایل ویزیت + اینتراکشن🔥🔥
3745
100 / 150000000
12938
بازدید ویدیو اضطراری
6132
100 / 90000000
12937
بازدید ویدیو + ایمپریشن
7973
100 / 90000000
12851
بازدید پست  فوری 
25000
100 / 1000000

⚡ایمپریشن اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12880
ایمپریشن / فوری / واقعی
2555
100 / 5000000
15157
ایمپریشن [Photo + Explore + Home]
2555
100 / 1000000
15155
ریچ + ایمپریشن
2555
10 / 250000
15156
ایمپریشن [Home+ Explore + Discover Others]
3678.5
100 / 100000
15154
ایمپریشن [other]
5110
100 / 10000000
15170
ایمپریشن استوری اینستاگرام
6132
200 / 1000000
15158
ایمپریشن + ریچ + بازدید پروفایل
6517
100 / 5000000

⚡ریچ اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15159
ریچ + ایمپریشن
2555
10 / 100000
15163
ریچ + ایمپریشن فوری
4343.5
100 / 5000000
15160
ریچ پروفایل
4854.5
10 / 12000
15161
ریچ ویدیو
22995
100 / 30000
15162
ریچ + ایمپریشن + بازدید پروفایل
28234.5
100 / 100000

⚡ ذخیره اینستاگرام (save)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12879
سیو پست سرعت بالا⚡ عکس و فیلم/فوری/ واقعی
154
20 / 5000
12916
سیو پست فوری 💧
308
10 / 5000
12915
سیو پست
350
10 / 100000
15167
سیو پست ✌
3951.5
10 / 100000
15166
ذخیره پست خارجی 💧
10220
20 / 400000

⚡ ارسال پست اینستاگرام (share)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12922
شیر( ارسال پست) اینستاگرام
12509
100 / 5000000

⚡بازدید پروفایل اینستاگرام (پروفایل ویزیت)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15168
بازدید پروفایل + ریچ اینستاگرام
4854.5
10 / 12000
12926
پروفایل ویزیت(بازدید پروفایل)
6387.5
100 / 100000
12924
بازدید پروفایل⚡️💧🔥
42924
1000 / 100000

⚡استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15164
بازدید استوری (همه استوریا)
164.5
10 / 1000000
15190
بازدید استوری اینستاگرام | همه استوریا | جهانی 🔥🔥
339.5
10 / 500000
12910
بازدید استوری / همه استوریا
679
10 / 20000
12909
بازدید استوری 🔥🔥
997.5
100 / 5000
12872
بازدید استوری اینستاگرام / همه استوریا / واقعی / فوری
3678.5
100 / 100000
12911
بازدید استوری / همه استوریا / واقعی / فوری
3832.5
100 / 200000
15173
لایک استوری
10220
100 / 100000
15171
ویو استوری + بازدید پروفایل استوری + ایمپریشن استوری + اینتراکشن استوری
15330
100 / 100000
12624
نظرسنجی استوری 🤓👀
25000
200 / 2000
15172
ویو استوری + ایمپریشن
25550
200 / 10000
12923
بازدید استوری هایلایت
51100
20 / 300000
15165
بازدید استوری خودکار ( 30 روز)
1022000
500 / 10000

⚡کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12907
کامنت رندم
20580
50 / 50000
12908
کامنت دلخواه
23520
5 / 50000
12855
کامنت مرتبط با پست
99900
30 / 50

⚡لایک کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15169
لایک کامنت اینستاگرام
49000
100 / 500000

⚡لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12939
ویو لایو ( 30 دقیقه)
223562.5
100 / 50000
12940
ویو + لایک + کامنت لایو (30 دقیقه)
306600
20 / 30000
12941
ویو لایو ( 30 دقیقه)
306600
20 / 30000
12942
ویو لایو اینستاگرام
613200
20 / 20000

⚡ پکیج اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12781
پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
33750
1000 / 1000
12782
پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
52500
1000 / 1000
12828
پکیج بین المللی🌏
800000
1000 / 1000

📌 فالوور تیک تاک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15196
فالوور تیک تاک 🔥🔥
23359
10 / 100000
12884
فالوور تیک تاک / 30 روز پشتیبانی / فوری
132860
10 / 100000
12902
فالوور تیک تاک / 30 روز پشتیبانی / واقعی / حداکثر 25 کا / سرعت 5 کا در روز / فوری
233170
10 / 2000000

سرویس های رایگان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12944
ویو پست رایگان 😍
15.3
100 / 100